VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Rudolf Kjellén och geopolitiken

Denna video är giltig från 2016-10-04 kl. 21:00 och tills vidare

Geopolitik har åter blivit ett hett ämne. Så brukar det bli när historien omilt gör sig påtaglig, som när Rysslands annekterar Krim eller som när Kina aggressivt söker utvidga sitt territorium i Sydkinesiska sjön. Själva ordet och begreppet geopolitik är ett svenskt påfund, skapat av statsvetaren Rudolf Kjellén.

Vad avsåg han med beteckningen? Vilka omständigheter föranledde honom att tillgripa den? Och hur har den tagits omhand av sådana som har låtit sig inspireras av honom? Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och journalisten och författaren Richard Swartz samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat på Engelsbergs bruk i augusti 2016.