VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2016/16 - Henrik Mitelman

Hur kommer lånefesten att sluta?

Denna video är giltig från 2016-10-02 kl. 22:00 och tills vidare

Hur stora felsatsningar kommer att göras när det är gratis för regeringar att låna pengar? Hur högt blir det långsiktiga priset? Henrik Mitelman, makroanalytiker och krönikör i Dagens industri, ifrågasätter att den ekonomiska politiken lägger så mycket kraft på låga räntor och stora statsutgifter och så lite på att reformera skattesystem och arbetsmarknadsregleringar. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in i september 2016.