VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2016/17 - Stefan Olsson

Ryska rökridåer och svenska medier

Denna video är giltig från 2016-10-09 kl. 10:00 och tills vidare

Den ryska staten ägnar sig åt systematisk desinformation gentemot väst i allmänhet och västliga medier i synnerhet. Hur väl klarar redaktionerna denna utmaning? Statsvetaren Stefan Olsson har analyserat rapporteringen från kriget i Ukraina. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in i oktober 2016.