VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2016/18 - Fredrik Erixon och Björn Weigel

Hur mycket av kapitalismen finns kvar?

Denna video är giltig från 2016-10-16 kl. 10:00 och tills vidare

Västvärldens ekonomier blir allt sämre på innovation och förändring. Tillväxten sjunker. En helt central förklaring är att en allt mindre del av ägandet utövas av aktiva kapitalister. Fonder och institutioner tar över. Vi får mer av försiktig förvaltning och mindre av dynamiskt entreprenörskap. Vad ligger bakom denna utveckling? Finns det hopp om att den kan vändas? Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan Ecipe, och investeraren Björn Weigel analyserar frågorna i en nyutkommen bok. De samtalar med programledaren PJ Anders Linder.