VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Hur jag dog

Denna video är giltig från 2016-10-31 kl. 21:00 och tills vidare

Niklas Ekdal går ut på obeträdd mark när han som journalist och offentlig person berättar om sitt eget självmordsförsök, i boken "Hur jag dog". Det är en modig bok som behandlar ett ämne som är tabu i Sverige.

Niklas Ekdal beskriver händelseförloppet från det att han får ett hårt slag i huvudet under en fotbollsmatch och succesivt går in i en djup depression som leder till att han försöker ta sitt liv. Niklas Ekdal samtalar med Lotta Gröning om sitt, liv sin karriär och om hur han dog.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.