VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Geografi och en paradox

Denna video är giltig från 2016-11-06 kl. 20:00 och tills vidare

Professor Philip Bobbitt är välkänd för Axess tittare. Han är aktiv vid Colombia Law School och säkerhetspolitisk expert. I detta samtal redogör han för det paradoxala i hur geografi spelar en allt större roll i framväxten av den moderna marknadsstaten. Programledare är Axess chefredaktör PJ Anders Linder.

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst?

I årets Global Axess möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Inspelat i Avesta 2016.