VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Bödlar: liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Denna video är giltig från 2016-11-07 kl. 21:00 och tills vidare

Hur var det egentligen att vara bödel på svenskt 1600-tal? Eländigt är inte ett tillräckligt svar. Bödeln hade i det svenska samhället en särställning, på marginalen mellan de olika samhällsskikten; både hatad och helt nödvändig. Historikern Annika Sandén berättar i samtal med Adam Cwejman om livet och döden för de svenska bödlarna.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.