VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Arvet efter 1968, samtal 1

Denna video är giltig från 2016-11-08 kl. 21:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
År 1968 fick snabbt stark symbolisk laddning. Men fick dess gestalter och idéer någon långsiktig betydelse? Vilken bana anträdde ledande personligheter? Och kom tankemönster att öva inflytande över samhällets institutioner?

Ett forskningsprojekt om ”Arvet efter 1968” börjar avsätta resultat i färdiga böcker och manuskript under produktion. Peter Luthersson samtalar med Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet, som har skrivit om hur föreställningar förknippade med 1968 har kommit att prägla svensk skola, och Johan Sundeen, universitetslektor vid Högskolan i Borås, som har skrivit om hur motsvarande tankegods vann genomslag i svensk kristenhet och framför allt då i Svenska kyrkan.