VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Makten över haven

Denna video är giltig från 2016-11-13 kl. 20:00 och tills vidare

Lincoln Paine är maritim historiker från USA. I detta avsnitt av Global Axess om geopolitikens återkomst beskriver han hur makten över haven har sett ut i historien och nutid. Programledare är Ulf Wickbom.

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst?

I årets Global Axess möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Inspelat i Avesta 2016.