VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Monster: En världshistoria om det skrämmande

Denna video är giltig från 2016-11-14 kl. 21:00 och tills vidare

Ända sedan förhistorisk tid har monstren ledsagat människan: först i sagor och myter, så småningom i litteratur och film. I boken Monster tecknar Bo Eriksson, fil dr i historia och redaktör för Historisk tidskrift, monstrens historia fram till våra dagar och resonerar om hur de har gestaltats och vilken roll de har tillmätts i kulturer världen över. Han samtalar om egyptiska gudar, fornnordiska träskväsen och vår egen tids demoner med PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.