VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Arvet efter 1968, samtal 2

Denna video är giltig från 2016-11-15 kl. 21:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Peter Luthersson samtalar med David Andersson, journalist och författare, som har skrivit om hur tyngdpunkten efter 1968 förskjuts mellan två världsbilder eller tolkningstraditioner, där den ena tar fasta på demokrati visavi diktatur och den andra på Väst visavi Tredje världen, och Ingrid Wållgren, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, som har skrivit om de svenska maoisterna och deras idétransformationer.

År 1968 fick snabbt stark symbolisk laddning. Men fick dess gestalter och idéer någon långsiktig betydelse? Vilken bana anträdde ledande personligheter? Och kom tankemönster att öva inflytande över samhällets institutioner? Ett forskningsprojekt om ”Arvet efter 1968” börjar avsätta resultat i färdiga böcker och manuskript under produktion.