VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lars Gustafsson in memoriam

1936-2016

Denna video är giltig från 2016-11-21 kl. 19:30 och tills vidare

Lars Gustafsson debuterade som ung student i Uppsala med romanen Vägvila. Nästan omgående anslog han ett existentiellt tema som skulle komma åter och åter i verk i skilda genrer: omöjligheten att riktigt förstå sig på vad som har skett och varför det har blivit som det har blivit, exempelvis i ett liv och med ett liv. Hans författarskap kom att bli nästan oöverskådligt omfattande, och han vann större erkännande internationellt än nationellt, framför allt i Tyskland, där han 2009 tilldelades Goethemedaljen och 2015 Thomas Mann-priset.

Lars Lönnroth, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och vän med Lars Gustafsson sedan ungdomen, talar med Peter Luthersson.

Inspelat i maj 2016.