VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Kinas väg

Denna video är giltig från 2016-11-22 kl. 21:00 och tills vidare

Hur ska man förstå skedena och transformationerna i Kinas efterkrigshistoria, färden från kulturrevolution över modernisering och större öppenhet till ressentimentnationalism? Och hur överensstämmer och kontrasterar dessa skeden och transformationer med och mot dem som präglar Sovjetunionen och Ryssland?

Sveriges tidigare ambassadör i Peking Lars Fredén och Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat på Engelsbergs herrgård i oktober 2016.