VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Napoleons imperium

Denna video är giltig från 2016-11-27 kl. 20:00 och tills vidare

Michael Broers är professor vid Oxfords universitet i Storbritannien. I detta avsnitt av Global Axess berättar han om ett imperium med globala ambitioner och ett gränsöverskridande Europa. Det handlar om Napoleons Europa. Programledare är chefredaktören för Axess Magasin, PJ Anders Linder.

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst?

I årets Global Axess möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Inspelat i Avesta 2016.