VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland

Denna video är giltig från 2016-12-05 kl. 21:00 och tills vidare

En av de främsta företrädarna för idén om akademisk frihet var den tyske ämbetsmannen Wilhelm von Humboldt, som spelade en central roll vid grundandet av det berömda universitetet i Berlin. Humboldt argumenterade för studenters frihet att välja ämne och lärares frihet att utforma sin undervisning och betonade att utbildning och forskning hör ihop.

I boken Humboldts universitet undersöker docenten och Lundahistorikern Johan Östling Humboldts tankar och genomslag. I hur hög grad har universiteten levt upp till hans ideal? Hur ser det ut i dag? Han diskuterar med PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.