VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stora fackbokspriset 2016

Max Engman tilldelas Stora fackbokspriset

Denna video är giltig från 2016-12-12 kl. 19:30 och tills vidare

Årets pris tilldelas Max Engman för hans bok Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922. Juryns motivering lyder: En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.