VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Humanismens födelse

Denna video är giltig från 2016-12-12 kl. 21:00 och tills vidare

Förlagsmannen Anders Bergman kom 2012 ut med boken Petrarca och litteraturen. Nu återvänder han till denna blomstrande epok i italiensk kulturhistoria. I Humanismens födelse skildrar han hur ett nytt sätt att förhålla sig till världen och den enskilda människan - renässanshumanismen - fick sitt genombrott, utvecklades och förändrade synen på allt från utbildning till politik. Anders Bergman samtalar med PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.