VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Bergslagen

Del 2 av 2

Denna video är giltig från 2016-12-27 kl. 11:00 och tills vidare

Del 2 av 2. Vad händer i dagens Bergslagen? Talare är Mia Spendrup om Mat och hälsa, en viktig näring i Bergslagen, Jonas Larsson som talar om koldioxidfri järnframställning och Jens Spendrup som talar om Fler företagare i Bergslagen. Moderator är Lotta Gröning.

Bergslagen är den svenska tillväxtens vagga. Bergsbruket blev en betydelsefull industri som lockade till sig entreprenörer, uppfinnare och dessutom kultureliten. Bergslagen hade sin storhetstid till slutet av 1800-talet då bruksdöden gick som en löpeld genom bygderna då järnframställningen styrdes mot allt färre större enheter.

Länge har Bergslagen varit en utflyttningsbygd, arbetslösheten har varit hög och utbildningsnivån låg. Men nu händer det något igen. Stålindustrin
söker nya vägar och en materialrevolution pågår inom industrin. Företag som en gång lämnade Bergslagen börjar flytta tillbaka. Nya branscher växer fram: Bergslagen har utvecklat en mat- och hälsokultur. Solceller och robotar är en annan nisch. Entreprenörer, uppfinnare, författare och konstnärer är på väg tillbaka. Det återstår många tuffa utmaningar men det finns också möjligheter.

Inspelat i Engelsberg november 2016.