VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Gutenberggalaxens nova

Denna video är giltig från 2017-01-09 kl. 21:00 och tills vidare

Författaren Nina Burton intervjuas av Adam Cwejman. De talar om hennes essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution.

Intervjun spelades in på Bokmässan i Göteborg 2016.