VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2016

Kvinnor i strid

Denna video är giltig från 2017-01-16 kl. 21:00 och tills vidare

Anna Larsdotter har skrivit en tankeväckande bok: "Kvinnor i krig". Hon hoppas att boken visar att krigföring aldrig varit en angelägenhet enbart för män. Anna Larsdotter lyfter fram några av de kvinnor genom historien som varit aktiva deltagare i krig. Kvinnor som klädde ut sig till män för att få strida, kvinnor som blev hjältar på grund av sitt mod.

Genus är en av de viktigaste organisationsprinciperna menar Anna Larsdotter. Genom att ta det enkla perspektivskiftet på kvinnorna från offer till aktör öppnas många nya dörrar till det förflutna. Anna Larsdotter lyfter fram de mindre extrema berättelserna. Det är inte i första hand Jeanne d Árcs berättelse som Anna Larsdotter skildrar.

Intervjun spelades in på bokmässan i Göteborg 2016.