VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - ideologi och politik i antiken

Richard Miles

Denna video är giltig från 2017-01-25 kl. 14:00 och tills vidare

Del 3. Richard Miles är föreläsare vid avdelningen för antik och klassisk historia vid universitet i Sydney, Australien. Hans senaste böcker handlar om Kartago och västerlandets ursprung. Han har blivit berömd för sina teveserier på BBC till exempel serien Antika världar som handlar om de urbana kulturernas utveckling i medelhavsområden. Här möter Richard Miles Niklas Ekdal i ett samtal om ideologi och politik i antika samhällen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011. Global Axess 2011 handlar om politik och ideologier. I 27 avsnitt möter vi en mängd olika perspektiv, historiska, nutida och framtida, genom samtal med forskare, politiker och författare.