VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Den tredje vägen

Stephan Eisel

Denna video är giltig från 2017-01-25 kl. 14:00 och tills vidare

Anders Hellner samtalar med politikern och författaren Stephan Eisler från Tyskland om den tredje vägens marknadsekonomi. Eisler var tidigare medlem av det tyska parlamentet och talskrivare åt förbundskansler Helmut Kohl. Han leder i dag Konrad Adenauerstiftelsens avdelningar för lokalpolitik och socialmarknadsekonomi.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011