VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - moderat välfärd

Per Schlingmann

Denna video är giltig från 2017-01-25 kl. 14:00 och tills vidare

Niklas ekdal samtalar med statssekreterare Per Schlingmann om vad nya Moderaterna menar med välfärdspolitik. Finns det i dag en ideologi om välfärden i en moderat utveckling?

Producerat av Svenska FIlmbolaget 2011