VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Massrörelser och lokal lojalitet

Roger Scruton

Denna video är giltig från 2017-01-26 kl. 13:00 och tills vidare

Johan Wennström samtalar med Roger Scruton, akademiker och profilstark författare till mer än trettio böcker samt komponist och landsbygdsförkämpe. Mycket av hans skriftliga produktion försöker förstå och försvara den västerländska kulturen och de institutioner denna skapat och fört vidare genom generationerna. I detta samtal med Johan Wennström ser han samhällsutvecklingen i perspektiv av vårt behov av lokalsamhället.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011 Global Axess 2011 handlar om politik och ideologier. I 27 avsnitt möter vi en mängd olika perspektiv, historiska, nutida och framtida, genom samtal med forskare, politiker och författare.