VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - liberalismens framtid

Oliver Kamm

Denna video är giltig från 2017-01-26 kl. 13:00 och tills vidare

Niklas Ekdal samtalar med Oliver Kamm, författare och journalist vid tidningen The Times i London. Kamm har studerat vid Oxfords universitet och arbetat inom europeiska banker. Hans bok med titeln Anti-Totalitarianism kom 2005 och i detta samtal ger Kamm sina perspektiv på liberalismens framtid.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011