VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 1 av 18: Religionens betydelse för krig

Denna video är giltig från 2017-02-12 kl. 20:00 och tills vidare

Tom Holland är brittisk historiker och författare till den prisbelönade boken Rubicon: The Triumph and Tragedy of the Roman Republic. Han har skrivit och producerat ett flertal dokumentärer om alltifrån dinosaurier till Paulus. Hans dokumentärfilm "Islam: the Untold Story" har tilldelats en rad utmärkelser och genererat stor internationell uppmärksamhet. Holland intervjuas här av Thomas Gür.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.