VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Norrköping

Var de Geer industrialiseringens fader i Sverige?

Denna video är giltig från 2017-02-15 kl. 00:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Talare: Lars Magnusson. I början av 1600-talet inledde den holländske affärsmannen Louis De Geer samarbete med den svenska kronan, vilket var första steget i en utveckling som ledde till att han i historieskrivningen tilldelats epitetet "den svenska industrins fader".

I Norrköping, där han också bosatte sig, lade De Geer grunden till en lång rad verksamheter som inbegrep vapentillverkning, mässingsbruk, skeppsbygge med mera. Som dominerande aktör inom svensk järnhantering blev De Geer oerhört betydelsefull för det stormaktstida Sverige, och för Norrköpings tidiga industriverksamhet var hans insatser grundläggande. Men det fanns fler än De Geer som hade betydelse för utvecklingen. Föreläsare är Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och författare till en rad böcker inom ämnet.