VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 2 av 18: Krig och stat

Denna video är giltig från 2017-02-19 kl. 20:00 och tills vidare

Philip Bobbitt är amerikansk professor i konstitutionell rätt och tidigare militärstrateg i Vita Huset. Han har publicerat åtta böcker varav den senaste The Garments of Court and Palace: Machiavelli and the World That He Made gavs ut 2013. Han har i decennier spelat en betydande roll för tänkandet kring amerikansk säkerhetspolitik. Philip Bobbitt i samtal med Thomas Gür.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.