VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - ideologiers ständiga närvaro

Michael Freeden

Denna video är giltig från 2017-02-21 kl. 08:00 och tills vidare

Vad är ideologi? Det är den fråga som följt Michael Freeden genom hela hans akademiska karriär. Han är professor i politisk vetenskap vid Oxford universitet och författare till en mängd böcker om politik och ideologi. I detta samtal med den brittiske journalisten John Lloyd beskriver Michael Freeden ideologiers ständiga närvaro, ömsom som karta för verklighetsorientering, ömsom som konkurrens om kontroll över språket.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.