VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 3 av 18: Föreställningar om krig

Denna video är giltig från 2017-02-26 kl. 20:00 och tills vidare

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet vars huvudsakliga ämnesområde är medeltiden i Europa. Harrison är en Sveriges mest publicerade historiker och har skrivit närmare 40 böcker. Han är också verksam som skribent i både dags- och fackpress. Dick Harrison intervjuas av Niklas Ekdal.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.