VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 5 av 18: Den militanta jihadistiska poesin

Denna video är giltig från 2017-03-12 kl. 20:00 och tills vidare

Elisabeth Kendall är senior research fellow i arabiska och islamiska studier vid universitetet i Oxford. Hennes nuvarande arbete undersöker kopplingarna mellan militant jihadism och konst och litteratur. Kendall har bland annat forskat på ungdomsaktivism och al-Qaida-poeter i Yemen. Här i samtal med Niklas Ekdal.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.