VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om T. S. Eliot

Denna video är giltig från 2017-03-14 kl. 21:00 och tills vidare

T. S. Eliot (1888-1965) föddes i USA och växte upp i en miljö präglad av den unitariska kyrka som förnekar treenighetsläran och Jesus gudomlighet, men han blev den mest brittiske av britter och en synnerligen aktiv medlem av anglikanska kyrkan.

Som poet kom han tidigt i kontakt med litterär modernism och fanns i utkanten av rörelser som Ezra Pounds imagism och Wyndham Lewis vorticism. Så småningom blev hans ideal mer traditionalistiska och klassicistiska. År 1948 tilldelades han Nobelpriset i litteratur. För en bred publik har han blivit känd inte minst för de kattdikter som används i musikalen ”Cats”.

Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och kulturjournalist, samtalar med Peter Luthersson.

Intervju från 2017.