VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Humaniora måste locka en elit

Denna video är giltig från 2017-03-19 kl. 13:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Höjd kvalitet är nyckeln till en starkare ställning för högskolans humanistiska ämnen. De ekonomiska resurserna bör fördelas på färre studieplatser. Om det blir svårare att komma in, om undervisningstiden ökas och om det ställs krav på mer omfattande arbetsinsatser från studenterna kan både kunskapsresultaten och omvärldens syn på ämnena förändras. Det menar Anna Victoria Hallberg, fil dr i litteraturvetenskap och utredare vid Södertörns högskola. Hon samtalar med PJ Anders Linder.

Seminariet spelades in 10 februari 2017.