VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2017/05 - Kristian Gerner

Lenins revolution: polisstat och terror från början

Denna video är giltig från 2017-03-19 kl. 10:00 och tills vidare

Oktoberrevolutionen 1917 förde bolsjevikerna till makten i Ryssland. Andra partier förbjöds. Censuren återinfördes. Landsbygden brandskattades med svältkatastrofer som följd. Hur gick det till när tsarstyre och begynnande demokrati för 100 år sedan ersattes med enpartistat och röd terror under Vladimir Lenins ledning? Kristian Gerner, professor i historia och Östeuropakännare, samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in i mars 2017