VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Gamla testamentet

Denna video är giltig från 2017-03-21 kl. 21:00 och tills vidare

Tanach är helig skrift inom judendomen, i allt väsentligt formulerad på hebreiska. I Tanach samlas böcker i skilda genrer: berättelser om världens skapelse och om judarnas historia, profetiska skrifter, poesi och nedtecknad livsvisdom. De kristna övertog boksamlingen och inkluderade den i sin heliga skrift, som Gamla Testamentet i bibeln.

Inte bara religiöst utan också i ett vidare perspektiv kulturellt har Gamla Testamentets texter spelat en ojämförligt viktig roll i det som blev den kristna världen, så förstås i Sverige, vars första bibelöversättning var Gustav Vasas bibel och som senaste fick en officiell bibelöversättning år 2000.
Professor Christer Åsberg, under nästan 30 år huvudsekreterare i den bibelkommission som står bakom Bibel 2000, samtalar med Peter Luthersson.