VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 7 av 18: Första världskrigets stora betydelse

Denna video är giltig från 2017-03-26 kl. 20:00 och tills vidare

Sir Hew Strachan är militärhistoriker och professor i internationella relationer vid universitetet St Andrew, i Skottland. Innan dess var han professor i krigshistoria vid universitetet i Oxford. Han anses vara en av världens främsta experter på första världskriget och har utkommit med flera böcker inom området. Han intervjuas här av Niklas Ekdal.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.