VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 8 av 18: Krig i den nazistiska fantasin

Denna video är giltig från 2017-04-02 kl. 20:00 och tills vidare

Richard J. Evans är brittisk historiker och professor emeritus i modern historia vid universitetet i Cambridge. Evans specialområde är tysk historia och hans magistrala trebandsverk om Nazitysklands uppgång och fall tillhör de främsta inom forskningsområdet. I samtal med Thomas Gür.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.