VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 9 av 18: Amerikanska interventioner

Denna video är giltig från 2017-04-09 kl. 20:00 och tills vidare

Fredrik Logevall är svensk-amerikansk professor i historia vid Cornell University. Han har specialiserat sig på USA:s förhållande till Vietnam. 2013 fick han Publitzerpriset i historia för sin bok Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam. Logevall i samtal med Mattias Hessérus.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.