VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Japans kristna århundrade och de dolda kristna

Seminarium från 2 mars 2017

Denna video är giltig från 2017-04-13 kl. 10:00 och tills vidare

I augusti 1549 anlände jesuiten Francisco Xavier till södra Japan. Det blev inledningen på det som brukar kallas "Japans kristna århundrade". På 70 år lyckades ett fåtal missionärer omvända 300 000 japaner till kristendomen. De japansk makthavarna kände sig hotade, förbjöd den nya religionen och förföljde de omvända med stor brutalitet. De som överlevde förföljelsen avföll eller gick under jorden. Än idag praktiserar ättlingarna till de dolda kristna i Japan sin egen synkretistiska kristendom i avskildhet.

Medverkande:

Docent Antoni M Ucerler S J,  föreståndare för Ricci-institutet, University of San Francisco.

Dr Christal Whelan, antropolog och filmare.

Dr. Stephen Turnbull, University of Leeds.

Prof. Mark Williams, University of Leeds

Moderator: Yukiko Duke.