VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nationernas Europa

Del 6: Ryssland

Denna video är giltig från 2017-05-11 kl. 21:00 och tills vidare

Del 6. Niklas Ekdal intervjuar Rysslands-kännaren Per-Arne Bodin, professor vid Stockholms universitet, som skrivit fascinerande böcker om ryskt kulturarv. Hans senaste spänner över tusen år av dramatisk historia, från Kievriket till Sovjetunionen till dagens Putin-välde.

Vår världsdel har ett rikt men problematiskt arv av nationalism. När EU knakar i fogarna blir det förflutna synligt. I den här serien går vi till botten med Nationernas Europa. Hur ser historien ut, de myter och kulturer, som format alla dessa identiteter?

Serien spelades in under våren 2017.