VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Sovjetunionens propagandabilder

Denna video är giltig från 2017-06-01 kl. 20:50 och tills vidare

Sovjetunionens tillblivelse beledsagades av propagandabilder av hur livet skulle bli när alla planer hade förverkligats. Här gjorde var och en sin plikt och njöt frukterna av de gemensamma ansträngningarna. Det var som om förverkligandet av dylika bilder var viktigare än förverkligandet av det samhälle som bilderna visade. Drömfabriken framstår i ett efterhandsperspektiv som en mardrömskuvös. Rysslandskännaren, professor Kristian Gerner och den mångårige Östeuropakorrespondenten Richard Swartz samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i april 2017.