VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Arkiv Axess

Del 4 av 10: Ett motvilligt imperium

Denna video är giltig från 2017-06-06 kl. 21:00 och tills vidare

Del 4 av 10. PJ Anders Linder intervjuar Andrew Preston om USA:s geopolitiska historia, från 2016. USA:s första hundra år av expansion var en turbulent historia. Den stora vattendelaren blev inbördeskriget, som bevarade USA som sammanhållen stat och gjorde upp med slavekonomin. Därmed blev USA världens största industrination, vilket på 1900-talet omsattes i militär dominans.

I det här samtalet med Axess PJ Anders Linder berättar historieprofessorn Andrew Preston från Cambridge om den geopolitiska utveckling som lett fram till dagens läge. Sedan andra världskriget har USA baserat sin makt på internationella institutioner och en lagstyrd ordning. Vad händer när den ersätts av slagordet ”America First”?