VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Swedish Grace med Eva Eriksson

Denna video är giltig från 2017-06-12 kl. 18:50 och tills vidare

Innan modernismens genombrott finns perioden som boken ”Swedish Grace. The Forgotten Modern” behandlar, 1910 och 20-talets arkitektur, komplex och intressant. Den nordiska klassicismen blev uppmärksammad och uppvärderad internationellt. En av bokens artikelförfattare är arkitekturhistorikern Eva Eriksson. Hon samtalar här med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat 11 maj 2017.

Boken kan köpas här: http://axess.se/shop/Article.aspx?id=180