VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Arkiv Axess

Del 7 av 10: EU:s kärna efter Brexit

Denna video är giltig från 2017-06-27 kl. 21:00 och tills vidare

Del 7 av 10. Mattias Hessérus intervjuar Christine Ockrent om axeln Paris-Berlin, från 2016. Storbritannien lämnar EU och axeln Paris-Berlin blir den sista stöttepelaren för Europasamarbetet. Med tanke på den bittra historien av konflikt mellan Tyskland och Frankrike är relationen idag mirakulöst fredlig.

Samtidigt finns en politisk dynamik av populism och nationalism som undergräver EU. I det här samtalet med Axess Mattias Hessérus analyserar den franska journalisten Christin Ockrent EU:s prekära läge, och vad som händer när stämningarna skiftar i kontinentens två viktigaste huvudstäder.