VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Sverige och Finland med Jan Mosander

Denna video är giltig från 2017-06-28 kl. 22:05 och tills vidare

Antologin ”Sverige och Finland” tar ett stort grepp på relationerna mellan våra två länder. De olika författarna skriver bland annat om försvar, ekonomi, utrikespolitik och kultur. En av dem är författaren och journalisten Jan Mosander som här samtalar med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat 31 maj 2017.

Boken kan köpas här: http://axess.se/shop/Article.aspx?id=196