VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Perspectives from Austria

Del 2 av 3: Under kalla kriget - neutralitetspolitik och socialdemokrati

Denna video är giltig från 2017-07-02 kl. 00:00 och tills vidare

Del 2 av 3. En rad föreläsare samlades i Wien för att diskutera historiska och samtida bilder av Sverige. Hur kunde en tidigare fiende förvandlas till en politisk och social förebild? Hur formades länderna av moderniteten, socialdemokratin under Bruno Kreisky och Olof Palme och neutralitetspolitiken efter andra världskriget?

Inspelat i Palais Daun-Kinsky i Wien 24 april 2017.

Moderator: Rainer Nowak
Medverkande: Rolf Ekéus, Anders Ferm, Anna Maria Forssberg, Thomas Gür, Lothar Höbelt, Allan Janik, Monica Kurzel-Runtscheiner, Maria Mesner, Werner Neudeck, Wolfgang Petritsch, Lars Trägårdh, Jenny Öhman