VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Perspectives from Austria

Del 3 av 3: Schweden Liebe - modernitet och bilden av välfärdsstaten

Denna video är giltig från 2017-07-03 kl. 00:00 och tills vidare

Del 3 av 3. Hur uppfattar Österrike Sverige idag, i ljuset av ett politiskt ostadigare EU, med stora ekonomiska utmaningar och pågående migrationsströmmar? Är Sverige fortfarande en idealiserad modell eller ej?

Inspelat i Palais Daun-Kinsky i Wien 24 april 2017.

Moderator: Rainer Nowak
Medverkande: Rolf Ekéus, Anders Ferm, Anna Maria Forssberg, Thomas Gür, Lothar Höbelt, Allan Janik, Monica Kurzel-Runtscheiner, Maria Mesner, Werner Neudeck, Wolfgang Petritsch, Lars Trägårdh, Jenny Öhman