VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Arkiv Axess

Del 8 av 10: Antikens Donald Trump

Denna video är giltig från 2017-07-04 kl. 21:00 och tills vidare

Del 8 av 10. Niklas Ekdal intervjuar Daniela Cammack om politiken under antiken, från 2015. Demokratins dilemma är att balansera makten mellan kollektivet och eliten. Efter 2016 har världen gått in i en ny fas, med risker för frihet, öppenhet, rättssäkerhet och den lagstyrda ordning som byggts sedan andra världskriget. Är det, som en del menar, folkets revansch på ett arrogant etablissemang? Eller är det bara en alternativ, nationalistisk elit som ljugit sig till initiativet?

Svaret på hur det ska gå kan avläsas i det förflutna. Parallellen till antikens Grekland talar för att Donald Trump kommer att möta sitt öde i domstol. I det här samtalet på Harvard 2015 förklarade doktor Daniela Cammack för mig hur demokratin kan förfalla när folket tappar kontrollen över eliten.