VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Universitetens belägenhet

Denna video är giltig från 2017-07-25 kl. 21:00 och tills vidare

Universiteten har under lång tid låtit den humanistiska och den teknologiska kulturen komplettera och balansera varandra. Men håller jämvikten mellan de två kulturerna nu på att rubbas? Är ett politiskt initierat likriktningstryck i färd med att göra den ena kulturen, den teknologiska, till norm för den andra? Och förlorar den humanistiska kulturen därmed åtskilligt av sitt raison d’être? Lundaprofessorerna Kristian Gerner och Svante Nordin samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat på Engelsbergs herrgård den 8 juni 2017.