VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 9 av 15 Religion och passion

Denna video är giltig från 2014-09-05 kl. 00:00 och tills vidare

Doktor Jessica Frazier är verksam vid University of Kent och Oxford Center for Hindu Studies. Nu berättar hon för Mattias Hessérus om hinduismens starka passioner och sexuella lockelser, som kan få kvinnor att lämna både man och barn för unga vackra manskroppar.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.